برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
خانه مسافر وارش سوئیت شماره شش گیلان - رشت
۳/۵

خانه مسافر وارش سوئیت شماره شش

خانه مسافر وارش دارای سه سوئیت دو تخته (بدون اتاق خواب) در طبقه همکف و سه سویئت پنج تخته (دو خوابه) ...
شکم گردی رشت وارش
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۸۵,۰۰۰ تومان
خانه مسافر وارش سوئیت شماره پنج گیلان - رشت
۳/۵

خانه مسافر وارش سوئیت شماره پنج

خانه مسافر وارش دارای سه سوئیت دو تخته (بدون اتاق خواب) در طبقه همکف و سه سویئت پنج تخته (دو خوابه) ...
خانوادگی دوستانه ارزان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۸۵,۰۰۰ تومان
خانه مسافر وارش سوئیت شماره چهار گیلان - رشت
۳/۵

خانه مسافر وارش سوئیت شماره چهار

خانه مسافر وارش دارای سه سوئیت دو تخته (بدون اتاق خواب) در طبقه همکف و سه سویئت پنج تخته (دو خوابه) ...
خانوادگی دوستانه ارزان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۸۵,۰۰۰ تومان
خانه مسافر وارش سوئیت شماره سه گیلان - رشت
۳/۵

خانه مسافر وارش سوئیت شماره سه

خانه مسافر وارش دارای سه سوئیت دو تخته (بدون اتاق خواب) در طبقه همکف و سه سویئت پنج تخته (دو خوابه) ...
خانوادگی دوستانه ارزان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
خانه مسافر وارش سوئیت شماره دو گیلان - رشت
۳/۵

خانه مسافر وارش سوئیت شماره دو

خانه مسافر وارش دارای سه سوئیت دو تخته (بدون اتاق خواب) در طبقه همکف و سه سویئت پنج تخته (دو خوابه) ...
خانوادگی دوستانه ارزان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
خانه مسافر وارش سوئیت شماره یک گیلان - رشت
۳/۵

خانه مسافر وارش سوئیت شماره یک

خانه مسافر وارش دارای سه سوئیت دو تخته (بدون اتاق خواب) در طبقه همکف و سه سوئیت پنج تخته (دو خوابه) ...
خانوادگی دوستانه ارزان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
ویلای آب گیلان - رشت
۳/۵

ویلای آب

این ویلای چوبی روی یک استخر طبیعی ساخته شده و دور تا دور آن به زیبایی هر چه تمام‌تر با آب ...
خنک دوستانه رشت
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۳۵,۰۰۰ تومان
بوم گردی گیلان تاج اتاق شماره دو گیلان - رشت
۳/۵

بوم گردی گیلان تاج اتاق شماره دو

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. در اقامتگاه گیلان‌تاج ...
دوستانه بوم گردی بارانی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی گیلان تاج اتاق شماره یک گیلان - رشت
۳/۵

بوم گردی گیلان تاج اتاق شماره یک

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. در اقامتگاه گیلان‌تاج ...
دوستانه بوم گردی شکم گردی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
 تلارخانه بردبار اتاق چی‎چی‎نی گیلان - رشت
۳/۵

تلارخانه بردبار اتاق چی‎چی‎نی

اقامتگاه بوم‌گردی تلارخانه بردبار دارای دو طبقه است. طبقه پایین فروشگاه صنایع دستی وطبقه بالا ...
دوستانه سنتی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۳۲,۰۰۰ تومان
تلارخانه بردبار کلبه ننه خونه گیلان - رشت
۳/۵

تلارخانه بردبار کلبه ننه خونه

اقامتگاه بوم‌گردی تلارخانه بردبار دارای دو طبقه است. طبقه پایین فروشگاه صنایع دستی وطبقه بالا ...
دوستانه بومی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
تلارخانه بردبار اتاق خوبوسه گیلان - رشت
۳/۵

تلارخانه بردبار اتاق خوبوسه

اقامتگاه بوم‌گردی تلارخانه بردبار دارای دو طبقه است. طبقه پایین فروشگاه صنایع دستی وطبقه بالا ...
دوستانه سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تلارخانه بردبار اتاق حاج حاجی گیلان - رشت
۳/۵

تلارخانه بردبار اتاق حاج حاجی

اقامتگاه بوم‌گردی تلارخانه بردبار دارای دو طبقه است. طبقه پایین فروشگاه صنایع دستی وطبقه بالا ...
مرطوب و معتدل دوستانه بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان