برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
سوئیت اسدی جنگل قرق گلستان - فاضل آباد
۳/۵

سوئیت اسدی جنگل قرق

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. ظرفیت پایه سوئیت 4 نفر است. حداکثر ظرفیت سوئیت 12 نفر است. ...
دوستانه جنگلی ارزان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
ویلای نرسو شماره یک گلستان - فاضل آباد
۳/۵

ویلای نرسو شماره یک

ویلا در طبقه‌ی اول قرار دارد. ویلا دارای 1 اتاق خواب است. نحوه‌ی اقامت به صورت کف خواب ...
گلستان دوستانه روستایی
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
ویلای نرسو شماره دو گلستان - فاضل آباد
۳/۵

ویلای نرسو شماره دو

ویلا در طبقه‌ی دوم قرار دارد. ویلا دارای 2 اتاق خواب است و در یکی از اتاقها یک تخت دو نفره ...
دوستانه روستایی ییلاقی
۲ اتاق تعداد اتاق ۸ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۹۵,۰۰۰ تومان