برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
ویلای 10 نفره بالاکایلو علی آباد کتول گلستان - علی آباد
۳/۵

ویلای 10 نفره بالاکایلو علی آباد کتول

آنتن‌دهی موبایل خوب است. ظرفیت پایه ویلا 8 نفر است. حداکثر ظرفیت ویلا 10 نفر است. در ویلا ...
ییلاق دوستانه
۸ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره بوم‎گردی سرونوش شماره 6 گلستان - علی آباد
۳/۵

اتاق 5 نفره بوم‎گردی سرونوش شماره 6

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. حداکثر ظرفیت اتاق 5 نفر است. اقامتگاه در یک باغ بنا شده است. ...
ییلاق بوم گردی گلستان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره بوم گردی سرونوش شماره 5 گلستان - علی آباد
۳/۵

اتاق 5 نفره بوم گردی سرونوش شماره 5

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. حداکثر ظرفیت اتاق 5 نفر است. اقامتگاه در یک باغ بنا شده است. ...
بوم گردی شمال ییلاقی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره بوم‎گردی سرونوش شماره 4 گلستان - علی آباد
۳/۵

اتاق 5 نفره بوم‎گردی سرونوش شماره 4

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. حداکثر ظرفیت اتاق 5 نفر است. اقامتگاه در یک باغ بنا شده است. ...
خنک بوم گردی سرونوش
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره بوم گردی سرونوش شماره 3 گلستان - علی آباد
۳/۵

اتاق 5 نفره بوم گردی سرونوش شماره 3

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. حداکثر ظرفیت اتاق 5 نفر است. اقامتگاه در یک باغ بنا شده است. ...
بوم گردی گلستان شمال
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره بوم گردی سرونوش شماره 2 گلستان - علی آباد
۳/۵

اتاق 5 نفره بوم گردی سرونوش شماره 2

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. حداکثر ظرفیت اتاق 5 نفر است. اقامتگاه در یک باغ بنا شده است. ...
خنک ییلاق بوم گردی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره بوم‎گردی سرونوش شماره 1 گلستان - علی آباد
۳/۵

اتاق 5 نفره بوم‎گردی سرونوش شماره 1

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. حداکثر ظرفیت اتاق 5 نفر است. اقامتگاه در یک باغ بنا شده است. ...
خنک بوم گردی گلستان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
کلبه کپوکی بوم‎گردی دادا و دده گلستان - علی آباد
۳/۵

کلبه کپوکی بوم‎گردی دادا و دده

نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. هزینه اقامت برای هر شب-کلبه و بدون صبحانه است. در این ...
خانوادگی
۷ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه کایلو بوم‎گردی دادا و دده گلستان - علی آباد
۳/۵

کلبه کایلو بوم‎گردی دادا و دده

نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. هزینه اقامت برای هر شب-کلبه بدون صبحانه است. در این اقامتگاه ...
خانوادگی
۷ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه جوزک بوم‎گردی دادا و دده گلستان - علی آباد
۳/۵

کلبه جوزک بوم‎گردی دادا و دده

نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. هزینه اقامت برای هر شب-کلبه و بدون صبحانه است. در این ...
خانوادگی
۷ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
کلبه عشقه کوه بوم‎گردی دادا و دده گلستان - علی آباد
۳/۵

کلبه عشقه کوه بوم‎گردی دادا و دده

کلبه دارای یک اتاق و یک تخت دو نفره است. امکان اقامت 8 نفر به صورت کف‌خواب وجود دارد. هزینه ...
خانوادگی
۱۰ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق 6 نفره اقامتگاه سرخدار شماره 2 گلستان - علی آباد
۳/۵

اتاق 6 نفره اقامتگاه سرخدار شماره 2

قیمت پایه از 1 تا 3 نفر 200،000 تومان و برای نفرات اضافه تا 6 نفر، به ازای هر نفر 70،000 تومان ...
بوم گردی قیمت مناسب گلستان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق 6 نفره اقامتگاه سرخدار شماره 1 گلستان - علی آباد
۳/۵

اتاق 6 نفره اقامتگاه سرخدار شماره 1

قیمت پایه از 1 تا 3 نفر 200،000 تومان و برای نفرات اضافه تا 6 نفر به ازای هر نفر 70،000 تومان ...
قیمت مناسب شمال بوم گردی
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق 2 نفره اقامتگاه سرخدار گلستان - علی آباد
۳/۵

اتاق 2 نفره اقامتگاه سرخدار

اتاق 2 نفره با تخت است و امکان اضافه شدن 2 نفر به صورت کف‌خواب وجود دارد.  قیمت پایه ...
بوم گردی قیمت مناسب گلستان
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق 15 نفره اقامتگاه سرخدار گلستان - علی آباد
۳/۵

اتاق 15 نفره اقامتگاه سرخدار

قیمت پایه از 1 تا 5 نفر 350،000 تومان است و برای نفرات اضافی تا 15 نفر به ازای هر نفر 70،000 تومان ...
بوم گردی قیمت مناسب گلستان
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر