برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
خانه خاله زهرا (سنگسر) اتاق شماره سه هرمزگان - هرمز
۳/۵

خانه خاله زهرا (سنگسر) اتاق شماره سه

خانه محلی سنگسر معروف به خانه خاله زهرا دارای یک اتاق در حیاط و دو اتاق با سالن و آشپزخانه مشاع ...
جزیره دوستانه بومی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰,۰۰۰ تومان
خانه خاله زهرا (سنگسر) اتاق شماره دو هرمزگان - هرمز
۳/۵

خانه خاله زهرا (سنگسر) اتاق شماره دو

خانه محلی سنگسر معروف به خانه خاله زهرا دارای یک اتاق در حیاط و دو اتاق با سالن و آشپزخانه مشاع ...
جزیره دوستانه بومی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰,۰۰۰ تومان
هرمزگان - هرمز
۳/۵

خانه خاله زهرا (سنگسر) اتاق شماره یک

خانه محلی سنگسر معروف به خانه خاله زهرا دارای یک اتاق در حیاط و دو اتاق با سالن و آشپزخانه مشاع ...
جزیره دوستانه بومی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه ساحل سرخ سوئیت شماره یک هرمزگان - هرمز
۳/۵

اقامتگاه ساحل سرخ سوئیت شماره یک

مجموعه سوئیت‌های ساحل سرخ، در جزیره زیبای هرمز قرار گرفته است. این اقامتگاه دارای چهار سوئیت ...
خانوادگی دوستانه سوئیت
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه ساحل سرخ سوئیت شماره چهار هرمزگان - هرمز
۳/۵

اقامتگاه ساحل سرخ سوئیت شماره چهار

مجموعه سوئیت‌های ساحل سرخ، در جزیره زیبای هرمز قرار گرفته است. این مجموعه دارای چهار سوئیت با ...
خانوادگی لوکس دوستانه
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه ساحل سرخ سوئیت شماره سه هرمزگان - هرمز
۳/۵

اقامتگاه ساحل سرخ سوئیت شماره سه

مجموعه سوئیت‌‌های ساحل سرخ، در جزیره زیبای هرمز قرار گرفته است. این مجموعه دارای چهار ...
خانوادگی دوستانه لوکس
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه ساحل سرخ سوئیت شماره دو هرمزگان - هرمز
۳/۵

اقامتگاه ساحل سرخ سوئیت شماره دو

مجموعه سوئیت‌های ساحل سرخ، در جزیره زیبای هرمز قرار گرفته است. این مجموعه دارای چهار سوئیت با ...
خانوادگی دوستانه لوکس
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
خانه مادر حسن اتاق پنج نفره دو هرمزگان - هرمز
۳/۵

خانه مادر حسن اتاق پنج نفره دو

اقامتگاه بوم‌گردی خانه مادرحسن در جزیره هرمز قرار گرفته است.  سرویس بهداشتی و حمام در ...
دوستانه بومی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰,۰۰۰ تومان
خانه مادر حسن اتاق پنج نفره یک هرمزگان - هرمز
۳/۵

خانه مادر حسن اتاق پنج نفره یک

اقامتگاه بوم‌گردی خانه مادرحسن در جزیره هرمز قرار گرفته است.  سرویس بهداشتی و حمام در ...
دوستانه بومی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰,۰۰۰ تومان
خانه مادر حسن اتاق چهار نفره هرمزگان - هرمز
۳/۵

خانه مادر حسن اتاق چهار نفره

اقامتگاه بوم‌گردی خانه مادرحسن در جزیره هرمز قرار گرفته است.  سرویس بهداشتی و حمام در ...
بوم گردی قیمت مناسب هرمز
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره چهار هرمزگان - هرمز
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه درقسمت شمالی جزیره زیبای هرمز قرار گرفته است.  این اقامتگاه دارای 4 ...
جنوب جزیره دوستانه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره سه هرمزگان - هرمز
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه درقسمت شمالی جزیره زیبای هرمز قرار گرفته است.  این اقامتگاه دارای 4 ...
بوم گردی قیمت مناسب هرمز
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره دو هرمزگان - هرمز
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی کلبتونه درقسمت شمالی جزیره زیبای هرمز قرار گرفته است.  این اقامتگاه دارای 4 ...
جنوب جزیره دوستانه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی خندغ اتاق شماره چهار هرمزگان - هرمز
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی خندغ اتاق شماره چهار

بوم گردی خندق در جزیره هرمز قرار گرفته و دارای 4 اتاق است.  سرویس بهداشتی و حمام مشترک برای ...
ارزان بوم گردی هرمز
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی خندغ اتاق شماره سه هرمزگان - هرمز
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی خندغ اتاق شماره سه

بوم گردی خندق در جزیره هرمز قرار گرفته و دارای 4 اتاق است.  سرویس بهداشتی و حمام مشترک برای ...
جزیره دوستانه ساحلی
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر