برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
مهمانپذیر کوهستان سوئیت شماره دو مرکزی - محلات
۳/۵

مهمانپذیر کوهستان سوئیت شماره دو

مهمانپذیر کوهستان در منطقه آبگرم محلات واقع شده است و دارای چهار سوئیت مستقل 30 مترمربعی با وان ...
مرکزی محلات آبگرم محلات
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مهمانپذیر کوهستان سوئیت شماره یک مرکزی - محلات
۳/۵

مهمانپذیر کوهستان سوئیت شماره یک

مهمانپذیر کوهستان در منطقه آبگرم محلات واقع شده است و دارای چهار سوئیت مستقل 30 مترمربعی با وان ...
مرکزی محلات آبگرم محلات
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی گنجینه خورهه مرکزی - محلات
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی گنجینه خورهه

اقامتگاه بوم گردی گنجینه خورهه در روستای خورهه از توابع شهرستان محلات و در فاصله 11 کیلومتری از ...
سنتی دوستانه بوم گردی
۴ اتاق تعداد اتاق ۱۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان