برچسب‌ها :

مازندران

اجاره روزانه ویلا و خانه ساحلی در استان مازندران از سایت جاده

فیلتر نتایج
بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره یک مازندران - شیرگاه
۳/۵

بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره یک

اقامتگاه بوم گردی کیمه در استان مازندران، منطقه‌ی لفور، روستای سید کلا واقع شده است. کیمه در ...
کلبه جنگلی قیمت مناسب شمال
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی کیمه کلبه دوبلکس شماره سه مازندران - شیرگاه
۳/۵

بوم گردی کیمه کلبه دوبلکس شماره سه

اقامتگاه بوم گردی کیمه در استان مازندران، منطقه‌ی لفور، روستای سید کلا واقع شده است. کیمه در ...
کیمه کلبه جنگلی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره دو مازندران - شیرگاه
۳/۵

بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره دو

اقامتگاه بوم گردی کیمه در استان مازندران، منطقه‌ی لفور، روستای سید کلا واقع شده است. کیمه در ...
کلبه جنگلی قیمت مناسب شمال
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره سه مازندران - شیرگاه
۳/۵

بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره سه

اقامتگاه بوم گردی کیمه در استان مازندران، منطقه‌ی لفور، روستای سید کلا واقع شده است. کیمه در ...
کلبه جنگلی قیمت مناسب شمال
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی کیمه کلبه دوبلکس شماره دو مازندران - شیرگاه
۳/۵

بوم گردی کیمه کلبه دوبلکس شماره دو

اقامتگاه بوم گردی کیمه در استان مازندران، منطقه‌ی لفور، روستای سید کلا واقع شده است. کیمه در ...
کلبه جنگلی قیمت مناسب شمال
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی کیمه کلبه دوبلکس شماره یک مازندران - شیرگاه
۳/۵

بوم گردی کیمه کلبه دوبلکس شماره یک

اقامتگاه بوم گردی کیمه در استان مازندران، منطقه‌ی لفور، روستای سید کلا واقع شده است. کیمه در ...
شمال کلبه جنگلی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی بلوط اتاق غربی مازندران - تنکابن
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی بلوط اتاق غربی

اقامتگاه بوم گردی بلوط در موقعیت جنگلی با چشم انداز دریا واقع شده است و دارای سه اتاق با ...
مازندران بلوط دوستانه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی بلوط اتاق جنوبی مازندران - تنکابن
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی بلوط اتاق جنوبی

اقامتگاه بوم گردی بلوط در موقعیت جنگلی با چشم انداز دریا واقع شده است و دارای سه اتاق با ...
دوستانه جنگلی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی بلوط اتاق شرقی مازندران - تنکابن
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی بلوط اتاق شرقی

اقامتگاه بوم گردی بلوط در موقعیت جنگلی با چشم انداز دریا واقع شده است و دارای سه اتاق با ...
دوستانه تنکابن بلوط
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۵,۰۰۰ تومان
خانه اجدادی میانکاله اتاق شماره پنج مازندران - بهشهر
۳/۵

خانه اجدادی میانکاله اتاق شماره پنج

خانه اجدادی میانکاله در بهشهرِ مازندران است که در دو طبقه دارای چهار اتاق 12 مترمربعی و یک اتاق 40 ...
دوستانه بوم گردی قیمت مناسب
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
خانه اجدادی میانکاله اتاق شماره چهار مازندران - بهشهر
۳/۵

خانه اجدادی میانکاله اتاق شماره چهار

خانه اجدادی میانکاله در بهشهرِ مازندران است که در دو طبقه دارای چهار اتاق 12 مترمربعی و یک اتاق 40 ...
میانکاله بهشهر مازندران
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
خانه اجدادی میانکاله اتاق شماره سه مازندران - بهشهر
۳/۵

خانه اجدادی میانکاله اتاق شماره سه

خانه اجدادی میانکاله در بهشهرِ مازندران است که در دو طبقه دارای چهار اتاق 12 مترمربعی و یک اتاق 40 ...
مازندران بهشهر میانکاله
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
خانه اجدادی میانکاله اتاق شماره دو مازندران - بهشهر
۳/۵

خانه اجدادی میانکاله اتاق شماره دو

خانه اجدادی میانکاله در بهشهرِ مازندران است که در دو طبقه دارای چهار اتاق 12 مترمربعی و یک اتاق 40 ...
دوستانه بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۵,۰۰۰ تومان
خانه اجدادی میانکاله اتاق شماره یک مازندران - بهشهر
۳/۵

خانه اجدادی میانکاله اتاق شماره یک

خانه اجدادی میانکاله در بهشهرِ مازندران است که در دو طبقه دارای چهار اتاق 12 مترمربعی و یک اتاق 40 ...
دوستانه بوم گردی قیمت مناسب
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه مین سی اتاق شماره سه مازندران - شیرگاه
۳/۵

اقامتگاه مین سی اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی مین سی در منطقه‌ی لفور مازندران واقع شده است. اقامتگاه مین سی دارای 3 اتاق ...
مازندران لفور مین سی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۳۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر