برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
هتل خانه سنتی بهروزی اتاق یک قزوین - قزوین
۳/۵

هتل خانه سنتی بهروزی اتاق یک

اتاق دارای یک تخت دبل است. آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. سرویس بهداشتی ایرانی، فرنگی و حمام ...
تاریخی لوکس سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۵,۰۰۰ تومان
مجتمع اقامتی بام سان اتاق توئین شماره هفت قزوین - قزوین
۳/۵

مجتمع اقامتی بام سان اتاق توئین شماره هفت

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. اتاق دارای دو تخت یک نفره و دو سرویس خواب اضافه است. اتاق دارای ...
سنتی بام سان خانوادگی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۲,۰۰۰ تومان
مجتمع اقامتی بام سان اتاق توئین شماره یک قزوین - قزوین
۳/۵

مجتمع اقامتی بام سان اتاق توئین شماره یک

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. اتاق دارای دو تخت یک نفره و دو سرویس خواب اضافه است. اتاق دارای ...
خانوادگی لوکس جنگلی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۲,۰۰۰ تومان
مجتمع اقامتی بام سان اتاق دبل شماره هفت قزوین - قزوین
۳/۵

مجتمع اقامتی بام سان اتاق دبل شماره هفت

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. اتاق دارای یک تخت دو نفره و دو سرویس خواب اضافه است. اتاق دارای ...
جنگلی مدرن قزوین
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۲,۰۰۰ تومان
مجتمع اقامتی بام سان اتاق شماره یک قزوین - قزوین
۳/۵

مجتمع اقامتی بام سان اتاق شماره یک

مشخصات و امکانات مجتمع بام سان: مجتمع اقامتی بام سان با 24 واحد اقامتی مجزا در پارک جنگلی باراجین ...
خانوادگی لوکس جنگلی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۲,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت هشت قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت هشت

سوئیت دارای یک تخت دبل و سه تخت سینگل است. سوئیت دارای سرویس ایرانی و حمام اختصاصی است. ...
شکم گردی الموت صفری
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۹۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت هفت قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت هفت

سوئیت دارای یک تخت دبل و دو تخت سینگل است. امکان اقامت دو نفر اضافی به صورت کف خواب وجود دارد. ...
تاریخی ارزان سوئیت
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۷,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت شش قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت شش

سوئیت دارای یک تخت دبل و دو تخت سینگل است. امکان اقامت دو نفر اضافی به صورت کف خواب وجود دارد. ...
صفری پاییزه خانوادگی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۷,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت پنج قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت پنج

سوئیت دارای چهار تخت سینگل است. امکان اقامت دو نفر اضافی به صورت کف خواب وجود دارد. سوئیت دارای ...
خانوادگی تاریخی ارزان
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۷,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت یک قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت یک

سوئیت دارای یک تخت دبل است. سوئیت دارای سرویس فرنگی و حمام اختصاصی است. هزینه‌ی اقامت برای ...
شکم گردی الموت صفری
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت چهار قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت چهار

سوئیت دارای یک تخت دبل و یک تخت سینگل است. سوئیت دارای سرویس فرنگی و حمام اختصاصی است. امکان ...
خانوادگی تاریخی ارزان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۷۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت سه قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت سه

سوئیت دارای یک تخت دبل و یک تخت سینگل است. امکان اقامت دو نفر اضافی به صورت کف خواب وجود دارد. ...
خانوادگی تاریخی ارزان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۷۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت دو قزوین - قزوین
۳/۵

اقامتگاه محلی قلعه الموت سوئیت دو

سوئیت دارای یک تخت دبل و یک تخت سینگل است. امکان اقامت دو نفر اضافی به صورت کف خواب وجود دارد. ...
خانوادگی تاریخی شکم گردی
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۷۶,۰۰۰ تومان