برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
اقامتگاه بوم گردی کلبه آقامیر فارس - سعادت شهر
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی کلبه آقامیر

این اقامتگاه فقط برای مهمانان خارجی قابل رزرو است. اقامتگاه بوم گردی کلبه آقا میر از ...
خانوادگی دوستانه آقامیر
۷ اتاق تعداد اتاق ۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
بوم‎گردی اجاق سید کریم اتاق یک فارس - سعادت شهر
۳/۵

بوم‎گردی اجاق سید کریم اتاق یک

سرویس بهداشتی و حمام به صورت مشترک در محوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه‌ی اقامت به ...
سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۳,۰۰۰ تومان
بوم‎گردی اجاق سید کریم اتاق پنج فارس - سعادت شهر
۳/۵

بوم‎گردی اجاق سید کریم اتاق پنج

سرویس بهداشتی و حمام به صورت مشترک در محوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه‌ی اقامت به ...
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۳,۰۰۰ تومان
بوم‎گردی اجاق سید کریم اتاق چهار فارس - سعادت شهر
۳/۵

بوم‎گردی اجاق سید کریم اتاق چهار

سرویس بهداشتی و حمام به صورت مشترک در محوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه‌ی اقامت به ...
سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۳,۰۰۰ تومان
بوم‎گردی اجاق سید کریم اتاق سه فارس - سعادت شهر
۳/۵

بوم‎گردی اجاق سید کریم اتاق سه

سرویس بهداشتی و حمام به صورت مشترک در محوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه‌ی اقامت به ...
سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۳,۰۰۰ تومان
بوم‎گردی اجاق سید کریم اتاق دو فارس - سعادت شهر
۳/۵

بوم‎گردی اجاق سید کریم اتاق دو

سرویس بهداشتی و حمام به صورت مشترک در محوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه‌ی اقامت به ...
سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۳,۰۰۰ تومان