برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره یازده فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره یازده

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره یازده دارای ...
فارس قیمت متوسط قصر یعقوب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره ده فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره ده

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره ده دارای سرویس ...
بوم گردی فارس قیمت متوسط
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره نه فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره نه

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره نه دارای سرویس ...
بوم گردی فارس قیمت متوسط
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره هشت فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره هشت

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره هشت دارای سرویس ...
دوستانه روستایی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره هفت فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره هفت

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره هفت دارای سرویس ...
دوستانه روستایی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره شش فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره شش

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره شش دارای سرویس ...
خانوادگی دوستانه روستایی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره پنج فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره پنج

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره پنج دارای سرویس ...
خانوادگی دوستانه روستایی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره چهار فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره چهار دارای ...
دوستانه روستایی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره سه فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره سه دارای سرویس ...
خانوادگی دوستانه روستایی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره دو فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره دو دارای سرویس ...
خانوادگی دوستانه روستایی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‎گردی سورمق اتاق یک فارس - سورمق
۳/۵

اقامتگاه بوم‎گردی سورمق اتاق یک

سرویس بهداشتی و حمام به صورت مشترک در محوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه اقامت سه نفر با ...
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۳۰,۰۰۰ تومان
بوم‎گردی اجاق سید کریم اتاق یک فارس - سعادت شهر
۳/۵

بوم‎گردی اجاق سید کریم اتاق یک

سرویس بهداشتی و حمام به صورت مشترک در محوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه‌ی اقامت به ...
سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۳,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی ماه بانو فارس - مرودشت
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی ماه بانو

اقامتگاه بوم گردی ماه بانو در شهرک ولیعصر مرودشت و در نزدیکی تخت جمشید قرار دارد. سرویس بهداشتی و ...
بوم گردی قیمت مناسب شیراز
۳ اتاق تعداد اتاق ۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه باغ گلها اتاق شماره یک فارس - ارسنجان
۳/۵

اقامتگاه باغ گلها اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی باغ گلها در استان فارس، شهرستان ارسنجان قرار دارد. سرویس بهداشتی و حمام در این ...
بوم گردی ارسنجان باغ گلها
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۶,۰۰۰ تومان
اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره یک فارس - صفاشهر
۳/۵

اقامتگاه قصر یعقوب اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی قصر یعقوب در استان فارس، شهرستان صفاشهر واقع شده است. اتاق شماره یک دارای سرویس ...
خانوادگی دوستانه روستایی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر