برچسب‌ها :

چابهار

چابهار و دیدنی‌های اطرافش براتون سفری میشه بی شک خاطره انگیز. دیدن این همه رنگ و طعم در چابهار زیبا و استان سیستان و بلوچستان بسیار لذت بخشه. در ادامه میتونید لیست اقامتگاه‌های بوم گردی و سوئیت‌های چابهار در سایت جاده رو مشاهده کنید

فیلتر نتایج
سوئیت یک خوابه در چابهار سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

سوئیت یک خوابه در چابهار

این سوئیت در داخل شهر چابهار و در نزدیکی دریا در طبقه‌ی اول یک ساختمان واقع شده است. این ...
خانوادگی جنوب ساحلی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
سوئیت دو خوابه در چابهار سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

سوئیت دو خوابه در چابهار

این سوئیت در داخل شهر چابهار و در نزدیکی دریا در طبقه‌ی دوم یک ساختمان واقع شده است. این ...
خانوادگی ساحلی سوئیت
۲ اتاق تعداد اتاق ۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۵۰,۰۰۰ تومان
سوئیت خلیج چابهار سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

سوئیت خلیج چابهار

مجموعه ویلاهای ساحلی خلیج در بندر چابهار دارای امکانات اقامتی کامل می‌باشند. مجموعه اقامتی ...
ساحلی سوئیت ویلا
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا وسایل خواب سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق شماره پنج بوم گردی آژ سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

اتاق شماره پنج بوم گردی آژ

اقامتگاه بوم گردی آژ در 100 کیلومتری بندر چابهار و در منطقه‌ی گواتر واقع شده است. سرویس ...
بوم گردی قیمت مناسب سیستان و بلوچستان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق شماره چهار بوم گردی آژ سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

اتاق شماره چهار بوم گردی آژ

اقامتگاه بوم گردی آژ در 100 کیلومتری بندر چابهار و در منطقه‌ی گواتر واقع شده است. سرویس ...
قیمت مناسب گواتر چابهار
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق شماره سه بوم گردی آژ سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

اتاق شماره سه بوم گردی آژ

اقامتگاه بوم گردی آژ در 100 کیلومتری بندر چابهار و در منطقه‌ی گواتر واقع شده است. سرویس ...
بوم گردی قیمت مناسب سیستان و بلوچستان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
اتاق شماره دو بوم گردی آژ سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

اتاق شماره دو بوم گردی آژ

اقامتگاه بوم گردی آژ در 100 کیلومتری بندر چابهار و در منطقه‌ی گواتر واقع شده است. سرویس ...
بوم گردی قیمت مناسب سیستان و بلوچستان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
ویلای شماره هفت خلیج چابهار سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

ویلای شماره هفت خلیج چابهار

مجموعه ویلاهای ساحلی خلیج در بندر چابهار دارای امکانات اقامتی کامل می‌باشند. مجموعه اقامتی ...
ویلا قیمت متوسط ساحلی
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان سرو غذا وسایل خواب سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویلای شماره شش خلیج چابهار سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

ویلای شماره شش خلیج چابهار

مجموعه ویلاهای ساحلی خلیج در بندر چابهار دارای امکانات اقامتی کامل می‌باشند. مجموعه اقامتی ...
ویلا قیمت متوسط ساحلی
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویلای شماره پنج خلیج چابهار سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

ویلای شماره پنج خلیج چابهار

مجموعه ویلاهای ساحلی خلیج در بندر چابهار دارای امکانات اقامتی کامل می‌باشند. مجموعه اقامتی ...
ویلا قیمت متوسط ساحلی
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویلای شماره چهار خلیج چابهار سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

ویلای شماره چهار خلیج چابهار

مجموعه ویلاهای ساحلی خلیج در بندر چابهار دارای امکانات اقامتی کامل می‌باشند. مجموعه اقامتی ...
ویلا قیمت متوسط ساحلی
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویلای شماره سه خلیج چابهار سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

ویلای شماره سه خلیج چابهار

مجموعه ویلاهای ساحلی خلیج در بندر چابهار دارای امکانات اقامتی کامل می‌باشند. مجموعه اقامتی ...
ساحلی سوئیت سیستان و بلوچستان
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویلای شماره دو خلیج چابهار سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

ویلای شماره دو خلیج چابهار

مجموعه ویلاهای ساحلی خلیج در بندر چابهار دارای امکانات اقامتی کامل می‌باشند. مجموعه اقامتی ...
ویلا قیمت متوسط ساحلی
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویلای شماره یک خلیج چابهار سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

ویلای شماره یک خلیج چابهار

مجموعه ویلاهای ساحلی خلیج در بندر چابهار دارای امکانات اقامتی کامل می‌باشند. مجموعه اقامتی ...
ویلا قیمت متوسط ساحلی
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه ساچان (محمودی) اتاق شماره یک سیستان و بلوچستان - چابهار
۳/۵

اقامتگاه ساچان (محمودی) اتاق شماره یک

اقامتگاه ساچان (محمودی) در بندر صیادی و بکر بریس از توابع شهرستان چابهار و در فاصله 55 کیلومتری از ...
دوستانه روستایی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر

استان پهناور سیستان و بلوچستان و بندر چابهار یکی از خاص‌ترین و زیباترین استانهای ایرانه. در سفر به بندر چابهار بازدید از گِل فشان تنگ، کوههای مینیاتوری، بریس، گواتر، لیپار، کنارک رو از دست ندید. چابهار شهر طعم و رنگه. حتما غذاهای دریایی چابهار مثل کراهی میگو رو امتحان کنید و از شنیدن موسیقی محلی بلوچی در سفرتون لذت ببرید. شاید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شما اقامت در شهر چابهار و یا اطرافش باشه ولی اصلا نگران نباشید چون ما بهتون کلی سوئیت و اقامتگاه بوم گردی برای رزرو و اجاره روزانه پیشنهاد میکنیم، پس شما فقط برنامه‌ی سفرتون به چابهار رو بچینید و راهی بشید.

اجاره روزانه سوئیت در چابهار، رزرو اقامتگاه بوم گردی در چابهار، لیست اقامتگاههای بوم گردی سیستان و بلوچستان.