برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
بوم گردی سرای امید اتاق چهار سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم گردی سرای امید اتاق چهار

سرویس بهداشتی و حمام به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای سفارش غذا در سرای امید ...
روستایی بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی سرای امید اتاق سه سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم گردی سرای امید اتاق سه

سرویس بهداشتی و حمام به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای سفارش غذا در سرای امید ...
روستایی بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی سرای امید اتاق دو سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم گردی سرای امید اتاق دو

سرویس بهداشتی و حمام به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای سفارش غذا در سرای امید ...
روستایی بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بوم‎گردی خانه امید اتاق دو سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم‎گردی خانه امید اتاق دو

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای سفارش غذا ...
روستایی بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی بی بی زهرا اتاق دو سمنان - شاهرود
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی بی بی زهرا اتاق دو

آنتن‌‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه‌ی اقامت به صورت کف خواب است. اقامتگاه بی بی ...
دوستانه کویری بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی بی بی زهرا اتاق یک سمنان - شاهرود
۵/۵

اقامتگاه بوم‌گردی بی بی زهرا اتاق یک

آنتن‌‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه‌ی اقامت به صورت کف خواب است. اقامتگاه بی بی ...
کویری سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی بی بی زهرا اتاق بزرگ سمنان - شاهرود
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی بی بی زهرا اتاق بزرگ

آنتن‌‌دهی تلفن همراه خوب است. اقامتگاه بی بی زهرا اینترنت رایگان دارد. نحوه‌ی ...
قیمت مناسب روستایی شاهرود
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۱۰,۰۰۰ تومان
بوم‌گردی کلوت کویر اتاق چکاوک سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم‌گردی کلوت کویر اتاق چکاوک

آنتن‌دهی همراه اول خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. در این اقامتگاه امکان سفارش ...
بوم گردی قیمت مناسب شاهرود
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۸,۰۰۰ تومان
بوم‌گردی کلوت کویر اتاق هوبره سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم‌گردی کلوت کویر اتاق هوبره

آنتن‌دهی همراه اول خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. در این اقامتگاه امکان سفارش ...
بوم گردی قیمت مناسب شاهرود
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۰,۰۰۰ تومان
بوم‌گردی کلوت کویر اتاق پالاس سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم‌گردی کلوت کویر اتاق پالاس

آنتن‌دهی همراه اول خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. در این اقامتگاه امکان سفارش ...
بوم گردی قیمت مناسب شاهرود
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۷۶,۰۰۰ تومان
بوم‌گردی کلوت کویر اتاق جبیر سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم‌گردی کلوت کویر اتاق جبیر

آنتن‌دهی همراه اول خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. در این اقامتگاه امکان سفارش ...
بوم گردی قیمت مناسب رضا آباد
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۸,۰۰۰ تومان
بوم‌گردی کلوت کویر اتاق آهو سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم‌گردی کلوت کویر اتاق آهو

آنتن‌دهی همراه اول خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. در این اقامتگاه امکان سفارش ...
قیمت مناسب کلوت کویر بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۳۲,۰۰۰ تومان
بوم‌گردی کلوت کویر اتاق زاغ بور سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم‌گردی کلوت کویر اتاق زاغ بور

آنتن‌دهی همراه اول خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. در این اقامتگاه امکان سفارش ...
بوم گردی قیمت مناسب شاهرود
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۸,۰۰۰ تومان
بوم‌گردی کلوت کویر اتاق یوزپلنگ سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم‌گردی کلوت کویر اتاق یوزپلنگ

آنتن‌دهی همراه اول خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. در این اقامتگاه امکان سفارش ...
بوم گردی قیمت مناسب شاهرود
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۸,۰۰۰ تومان
بوم‌گردی کلوت کویر اتاق گور ایرانی سمنان - شاهرود
۳/۵

بوم‌گردی کلوت کویر اتاق گور ایرانی

آنتن‌دهی همراه اول خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. در این اقامتگاه امکان سفارش ...
بوم گردی قیمت مناسب کلوت کویر
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۸,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر