برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره پنج خوزستان - ایذه
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره پنج

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا در روستای آب زهلی در دشت سوسن از توابع شهرستان ایذه واقع شده است. در ساخت ...
پاپیلا بومی عشایری
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره چهار خوزستان - ایذه
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا در روستای آب زهلی در دشت سوسن از توابع شهرستان ایذه واقع شده است. در ساخت ...
بوم گردی سنتی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره ده خوزستان - ایذه
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره ده

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا در روستای آب زهلی در دشت سوسن از توابع شهرستان ایذه واقع شده است. در ساخت ...
بومی پاپیلا قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره نه خوزستان - ایذه
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره نه

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا در روستای آب زهلی در دشت سوسن از توابع شهرستان ایذه واقع شده است. در ساخت ...
ارزان سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره هشت خوزستان - ایذه
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره هشت

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا در روستای آب زهلی در دشت سوسن از توابع شهرستان ایذه واقع شده است. در ساخت ...
بومی ایذه دشت سوسن
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره هفت خوزستان - ایذه
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره هفت

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا در روستای آب زهلی در دشت سوسن از توابع شهرستان ایذه واقع شده است. در ساخت ...
بومی قیمت مناسب دشت سوسن
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره شش خوزستان - ایذه
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره شش

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا در روستای آب زهلی در دشت سوسن از توابع شهرستان ایذه واقع شده است. در ساخت ...
بومی پاپیلا بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره سه خوزستان - ایذه
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا در روستای آب زهلی در دشت سوسن از توابع شهرستان ایذه واقع شده است. در ساخت ...
دوستانه سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره دو خوزستان - ایذه
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا در روستای آب زهلی در دشت سوسن از توابع شهرستان ایذه واقع شده است. در ساخت ...
قیمت مناسب خانوادگی سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره یک خوزستان - ایذه
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی پاپیلا در روستای آب زهلی در دشت سوسن از توابع شهرستان ایذه واقع شده است. در ساخت ...
بوم گردی دوستانه بومی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۰,۰۰۰ تومان
اتاق هشت نفره الیما خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق هشت نفره الیما

اقامتگاه بوم گردی الیما در نزدیکی ایذه و در روستای تکاب قرار دارد. سرویس بهداشتی و حمام در ...
سنتی ایذه خانوادگی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اتاق سه نفره الیما خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق سه نفره الیما

اقامتگاه بوم گردی الیما در نزدیکی ایذه و در روستای تکاب قرار دارد. سرویس بهداشتی و حمام در ...
خانوادگی سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اتاق چهار نفره الیما شماره یک خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق چهار نفره الیما شماره یک

اقامتگاه بوم گردی الیما در نزدیکی ایذه و در روستای تکاب قرار دارد. سرویس بهداشتی و حمام در ...
خانوادگی سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اتاق هفت نفره الیما خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق هفت نفره الیما

اقامتگاه بوم گردی الیما در نزدیکی ایذه و در روستای تکاب قرار دارد. سرویس بهداشتی و حمام در ...
خانوادگی بوم گردی قیمت متوسط
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اتاق ده نفره الیما خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق ده نفره الیما

اقامتگاه بوم گردی الیما در نزدیکی ایذه و در روستای تکاب قرار دارد. سرویس بهداشتی و حمام در ...
قیمت متوسط جنوب خانوادگی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر