برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
اتاق 4 نفره الیما شماره سه خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق 4 نفره الیما شماره سه

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه‌ی ...
آرامش تاریخی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق 4 نفره الیما شماره دو خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق 4 نفره الیما شماره دو

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه‌ی ...
آرامش تاریخی
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره پاپیلا شماره 5 خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق 5 نفره پاپیلا شماره 5

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. اتاق دارای حمام و روشویی ...
سادگی
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره پاپیلا شماره 4 خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق 5 نفره پاپیلا شماره 4

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. اتاق دارای حمام و روشویی ...
سادگی
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق 10 نفره پاپیلا شماره 2 خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق 10 نفره پاپیلا شماره 2

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. اتاق دارای حمام و روشویی ...
دوستانه سادگی
۱۰ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق 10 نفره پاپیلا شماره 1 خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق 10 نفره پاپیلا شماره 1

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. اتاق دارای حمام و روشویی ...
دوستانه سادگی
۱۰ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق 8 نفره پاپیلا شماره 3 خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق 8 نفره پاپیلا شماره 3

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. اتاق دارای حمام و روشویی ...
دوستانه سادگی
۸ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق 8 نفره پاپیلا شماره 2 خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق 8 نفره پاپیلا شماره 2

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. اتاق دارای حمام و روشویی ...
دوستانه سادگی
۸ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق 8 نفره پاپیلا شماره 1 خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق 8 نفره پاپیلا شماره 1

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. اتاق دارای حمام و روشویی ...
دوستانه سادگی
۸ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۶۰,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره پاپیلا شماره 3 خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق 5 نفره پاپیلا شماره 3

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. در این اقامتگاه امکان ...
سادگی
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره پاپیلا شماره 2 خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق 5 نفره پاپیلا شماره 2

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. در این اقامتگاه امکان ...
سادگی
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق 5 نفره بوم‎گردی پاپیلا شماره 1 خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق 5 نفره بوم‎گردی پاپیلا شماره 1

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب است. در این اقامتگاه امکان ...
سادگی
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق 8 نفره الیما خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق 8 نفره الیما

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه‌ی ...
آرامش تاریخی
۸ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق 3 نفره الیما خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق 3 نفره الیما

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه‌ی ...
آرامش تاریخی
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۵,۰۰۰ تومان
اتاق 4 نفره الیما شماره یک خوزستان - ایذه
۳/۵

اتاق 4 نفره الیما شماره یک

سرویس بهداشتی و حمام در این اقامتگاه به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه‌ی ...
تاریخی آرامش
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر