برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
بوم گردی جاده ابریشم سرای شیخ حسن خراسان رضوی - مشهد
۳/۵

بوم گردی جاده ابریشم سرای شیخ حسن

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. هزینه اقامت تا 4 نفر ثابت است. نحوه اقامت به صورت کف‌خواب ...
بینالود سنتی معتدل
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۰,۰۰۰ تومان
واحد نارنج اقامتگاه کنگ کهن طرقبه خراسان رضوی - مشهد
۳/۵

واحد نارنج اقامتگاه کنگ کهن طرقبه

واحد نارنج اقامتگاه کنگ کهن طرقبه دارای دو اتاق خواب است. واحد نارنج دارای سرویس بهداشتی و حمام ...
مشهد کنگ کهن خراسان رضوی
۲ اتاق تعداد اتاق ۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۵,۰۰۰ تومان
واحد ریحان اقامتگاه کنگ کهن طرقبه خراسان رضوی - مشهد
۳/۵

واحد ریحان اقامتگاه کنگ کهن طرقبه

واحد ریحان اقامتگاه کنگ کهن طرقبه دارای دو اتاق خواب است. واحد ریحان دارای سرویس بهداشتی و حمام ...
بوم گردی قیمت مناسب مشهد
۲ اتاق تعداد اتاق ۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۵,۰۰۰ تومان
واحد گلنار اقامتگاه کنگ کهن طرقبه خراسان رضوی - مشهد
۳/۵

واحد گلنار اقامتگاه کنگ کهن طرقبه

واحد گلنار اقامتگاه کنگ کهن طرقبه دارای دو اتاق خواب است. واحد گلنار دارای سرویس بهداشتی و حمام ...
روستایی بوم گردی قیمت مناسب
۲ اتاق تعداد اتاق ۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۵,۰۰۰ تومان
واحد ترنج اقامتگاه کنگ کهن طرقبه خراسان رضوی - مشهد
۳/۵

واحد ترنج اقامتگاه کنگ کهن طرقبه

واحد ترنج اقامتگاه کنگ کهن طرقبه دارای دو اتاق خواب است. واحد ترنج دارای سرویس بهداشتی و حمام ...
مشهد کنگ کهن خراسان رضوی
۲ اتاق تعداد اتاق ۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۵,۰۰۰ تومان
واحد تابستان نشین اقامتگاه کنگ کهن طرقبه خراسان رضوی - مشهد
۳/۵

واحد تابستان نشین اقامتگاه کنگ کهن طرقبه

تابستان نشین اقامتگاه کنگ کهن طرقبه دارای دو اتاق خواب است. تابستان نشین دارای سرویس بهداشتی و ...
مشهد کنگ کهن خراسان رضوی
۲ اتاق تعداد اتاق ۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۵,۰۰۰ تومان
واحد شاه نشین اقامتگاه کنگ کهن طرقبه خراسان رضوی - مشهد
۳/۵

واحد شاه نشین اقامتگاه کنگ کهن طرقبه

شاه نشین اقامتگاه کنگ کهن طرقبه دارای دو اتاق خواب است. شاه نشین دارای سرویس بهداشتی و حمام ...
روستایی بوم گردی قیمت مناسب
۲ اتاق تعداد اتاق ۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۷ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۷۵,۰۰۰ تومان
واحد بالاخانه اقامتگاه کنگ کهن طرقبه خراسان رضوی - مشهد
۳/۵

واحد بالاخانه اقامتگاه کنگ کهن طرقبه

بالاخانه اقامتگاه کنگ کهن طرقبه دارای یک اتاق خواب است. بالاخانه دارای سرویس بهداشتی و حمام ...
روستایی بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۵,۰۰۰ تومان
واحد بهاری خانه اقامتگاه کنگ کهن طرقبه خراسان رضوی - مشهد
۳/۵

واحد بهاری خانه اقامتگاه کنگ کهن طرقبه

بهاری خانه اقامتگاه کنگ کهن طرقبه دارای یک اتاق خواب است. بهاری خانه دارای سرویس بهداشتی و حمام ...
روستایی بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکان سرو غذا امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۵,۰۰۰ تومان
هتل آپارتمان نیرومان سوئیت 3 تخته خراسان رضوی - مشهد
۳/۵

هتل آپارتمان نیرومان سوئیت 3 تخته

آنتن دهی تلفن همراه خوب است. واحد یک خوابه با سه تختخواب است. در اقامتگاه امکان سفارش غذا و ...
خانوادگی زیارتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۰,۰۰۰ تومان
سوئیت آپارتمان جمشید اتاق شماره هشت خراسان رضوی - مشهد
۳/۵

سوئیت آپارتمان جمشید اتاق شماره هشت

نحوه اقامت با تخت است. آنتن دهی تلفن همراه خوب است. هزینه اقامت تا 6 نفر ثابت است. این سوئیت ...
زیارتی سوئیت قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۶۰,۰۰۰ تومان
سوئیت آپارتمان جمشید اتاق شماره هفت خراسان رضوی - مشهد
۳/۵

سوئیت آپارتمان جمشید اتاق شماره هفت

نحوه اقامت با تخت است. آنتن دهی تلفن همراه خوب است. هزینه اقامت تا 6 نفر ثابت است. این سوئیت ...
مشهد هتل آپارتمان سیاحتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۶۰,۰۰۰ تومان
سوئیت آپارتمان جمشید اتاق شماره شش خراسان رضوی - مشهد
۳/۵

سوئیت آپارتمان جمشید اتاق شماره شش

نحوه اقامت با تخت است. آنتن دهی تلفن همراه خوب است. هزینه اقامت تا 4 نفر ثابت است. این سوئیت ...
سیاحتی جمشید زیارتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۷۰,۰۰۰ تومان
سوئیت آپارتمان جمشید اتاق شماره پنج خراسان رضوی - مشهد
۳/۵

سوئیت آپارتمان جمشید اتاق شماره پنج

نحوه اقامت با تخت است. آنتن دهی تلفن همراه خوب است. هزینه اقامت تا 4 نفر ثابت است. این سوئیت ...
زیارتی سوئیت قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۷۰,۰۰۰ تومان
سوئیت آپارتمان جمشید اتاق شماره چهار خراسان رضوی - مشهد
۳/۵

سوئیت آپارتمان جمشید اتاق شماره چهار

نحوه اقامت با تخت است. آنتن دهی تلفن همراه خوب است. هزینه اقامت تا 3 نفر ثابت است. این سوئیت ...
مشهد هتل آپارتمان سیاحتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۲۵,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر