برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
بوم گردی سرای باباحاجی اتاق شماره سه بوشهر - تنگستان
۳/۵

بوم گردی سرای باباحاجی اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی سرای باباحاجی، ملکی متعلق به ناخدا حاج عباس عمویی از ناخدایان بنام تنگستان و ...
دوستانه ساحلی خانوادگی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی سرای باباحاجی اتاق شماره دو بوشهر - تنگستان
۳/۵

بوم گردی سرای باباحاجی اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی سرای باباحاجی، ملکی متعلق به ناخدا حاج عباس عمویی از ناخدایان بنام تنگستان و ...
بوم گردی بوشهر بندر رستمی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۶۰,۰۰۰ تومان
بوم گردی سرای باباحاجی اتاق شماره یک بوشهر - تنگستان
۳/۵

بوم گردی سرای باباحاجی اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی سرای باباحاجی، ملکی متعلق به ناخدا حاج عباس عمویی از ناخدایان بنام تنگستان و ...
سرای باباحاجی بوم گردی بوشهر
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی گبگو سوئیت شماره دو بوشهر - تنگستان
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی گبگو سوئیت شماره دو

اقامتگاه بوم گردی گبگو دارای یک سوئیت 20 متری و یک سوئیت 75 متری است و ظرفیت پذیرایی از 20 مهمان را ...
بوم گردی بوشهر بندر رستمی
۸ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی گبگو سوئیت شماره یک بوشهر - تنگستان
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی گبگو سوئیت شماره یک

اقامتگاه بوم گردی گبگو دارای یک سوئیت 20 متری و یک سوئیت 75 متری است و ظرفیت پذیرایی از 20 مهمان را ...
سوئیت بوم گردی گبگو
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه ساحلی بربو آرامش (سوئیت) بوشهر - تنگستان
۳/۵

اقامتگاه ساحلی بربو آرامش (سوئیت)

اقامتگاه ساحلی بربو آرامش در استان بوشهر، تنگستان، روستای بربو واقع شده است. سوئیت دارای سرویس ...
ساحلی بوم گردی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه ساحلی بربو آرامش بوشهر - تنگستان
۳/۵

اقامتگاه ساحلی بربو آرامش

اقامتگاه ساحلی بربو آرامش در استان بوشهر، تنگستان، روستای بربو واقع شده است. اتاق دارای سرویس ...
ساحلی قیمت مناسب بوشهر
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان