برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
اقامتگاه بوم گردی گبگو سوئیت شماره دو بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی گبگو سوئیت شماره دو

اقامتگاه بوم گردی گبگو دارای یک سوئیت 20 متری و یک سوئیت 75 متری است و ظرفیت پذیرایی از 20 مهمان را ...
بوم گردی بوشهر بندر رستمی
۸ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی گبگو سوئیت شماره یک بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی گبگو سوئیت شماره یک

اقامتگاه بوم گردی گبگو دارای یک سوئیت 20 متری و یک سوئیت 75 متری است و ظرفیت پذیرایی از 20 مهمان را ...
سوئیت بوم گردی گبگو
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه آهید اتاق سالفه بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه آهید اتاق سالفه

اقامتگاه بوم گردی آهید در استان بوشهر، شهرستان کنگان قرار دارد. نحوه‌ی اقامت در بوم گردی آهید ...
خانوادگی بوم گردی قیمت متوسط
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه آهید اتاق دریا بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه آهید اتاق دریا

اقامتگاه بوم گردی آهید در استان بوشهر، شهرستان کنگان قرار دارد. نحوه‌ی اقامت در بوم گردی آهید ...
آهید کنگان جنوب
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه آهید اتاق بی بی بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه آهید اتاق بی بی

اقامتگاه بوم گردی آهید در استان بوشهر، شهرستان کنگان قرار دارد. نحوه‌ی اقامت در بوم گردی آهید ...
خانوادگی بوم گردی قیمت متوسط
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۵۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه مان همیشه سبز اتاق ویژه بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه مان همیشه سبز اتاق ویژه

اقامتگاه بوم گردی مان همیشه سبز دارای سه اتاق به ظرفیت‌های دو و سه نفره است و در نزدیکی ساحل ...
خانوادگی لوکس سنتی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۵۹,۰۰۰ تومان
اقامتگاه مان همیشه سبز اتاق کُهباد بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه مان همیشه سبز اتاق کُهباد

اقامتگاه بوم گردی مان همیشه سبز دارای سه اتاق به ظرفیت‌های دو و سه نفره است و در نزدیکی ساحل ...
سنتی خانوادگی لوکس
۳ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۸۲,۰۰۰ تومان
اقامتگاه مان همیشه سبز اتاق هیرون بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه مان همیشه سبز اتاق هیرون

اقامتگاه بوم گردی مان همیشه سبز دارای سه اتاق به ظرفیت‌های دو و سه نفره است و در نزدیکی ساحل ...
خانوادگی لوکس سنتی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۱۹,۰۰۰ تومان
اقامتگاه پیسو اتاق شماره شش بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه پیسو اتاق شماره شش

اقامتگاه پیسو در بندر رستمی بوشهر واقع شده است. پیسو در گویش بوشهری به معنای دلفین است. اقامتگاه ...
ساحلی بوم گردی قیمت متوسط
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه پیسو اتاق شماره پنج بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه پیسو اتاق شماره پنج

اقامتگاه پیسو در بندر رستمی بوشهر واقع شده است. پیسو در گویش بوشهری به معنای دلفین است. اقامتگاه ...
بندر رستمی ساحلی بوم گردی
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه پیسو اتاق شماره چهار بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه پیسو اتاق شماره چهار

اقامتگاه پیسو در بندر رستمی بوشهر واقع شده است. پیسو در گویش بوشهری به معنای دلفین است. اقامتگاه ...
ساحلی بوم گردی قیمت متوسط
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه پیسو اتاق شماره سه بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه پیسو اتاق شماره سه

اقامتگاه پیسو در بندر رستمی بوشهر واقع شده است. پیسو در گویش بوشهری به معنای دلفین است. اقامتگاه ...
قیمت متوسط پیسو بوشهر
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه پیسو اتاق شماره دو بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه پیسو اتاق شماره دو

اقامتگاه پیسو در بندر رستمی بوشهر واقع شده است. پیسو در گویش بوشهری به معنای دلفین است. اقامتگاه ...
ساحلی بوم گردی قیمت متوسط
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه پیسو اتاق شماره یک بوشهر - بوشهر
۳/۵

اقامتگاه پیسو اتاق شماره یک

اقامتگاه پیسو در بندر رستمی بوشهر واقع شده است. پیسو در گویش بوشهری به معنای دلفین است. اقامتگاه ...
ساحلی بوم گردی قیمت متوسط
۲ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۸۸,۰۰۰ تومان