برچسب‌ها :

خور

سفر به کویر مصر و تجربه‌ی آرامش کویر و آسمان پر ستاره‌ی شب. اقامتگاه بوم گردی مورد نظرتون رو در سفر به کویر مصر در ادامه رزرو کنید.

فیلتر نتایج
اقامتگاه بوم‌گردی براتی اتاق شماره هفت اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی براتی اتاق شماره هفت

اقامتگاه بوم گردی براتی دارای هفت اتاق به شکل سنتی است و در روستای مصر واقع شده است. سرویس بهداشتی ...
دوستانه کویری بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی براتی اتاق شماره شش اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی براتی اتاق شماره شش

اقامتگاه بوم گردی براتی دارای هفت اتاق به شکل سنتی است و در روستای مصر واقع شده است. سرویس بهداشتی ...
دوستانه کویری بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی براتی اتاق شماره پنج اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی براتی اتاق شماره پنج

اقامتگاه بوم گردی براتی دارای هفت اتاق به شکل سنتی است و در روستای مصر واقع شده است. سرویس بهداشتی ...
خور براتی دوستانه
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی براتی اتاق شماره چهار اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی براتی اتاق شماره چهار

اقامتگاه بوم گردی براتی دارای هفت اتاق به شکل سنتی است و در روستای مصر واقع شده است. سرویس بهداشتی ...
بوم گردی اصفهان کویر مصر
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی براتی اتاق شماره سه اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی براتی اتاق شماره سه

اقامتگاه بوم گردی براتی دارای هفت اتاق به شکل سنتی است و در روستای مصر واقع شده است. سرویس بهداشتی ...
قیمت متوسط خور براتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی براتی اتاق شماره دو اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی براتی اتاق شماره دو

اقامتگاه بوم گردی براتی دارای هفت اتاق به شکل سنتی است و در روستای مصر واقع شده است. سرویس بهداشتی ...
براتی دوستانه کویری
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی براتی اتاق شماره یک اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی براتی اتاق شماره یک

اقامتگاه بوم گردی براتی دارای هفت اتاق به شکل سنتی است و در روستای مصر واقع شده است. سرویس بهداشتی ...
دوستانه کویری بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۸,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی ترند کویر اتاق‌های 106، 107، 108 اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی ترند کویر اتاق‌های 106، 107، 108

اقامتگاه بوم گردی ترند کویر دارای هشت باب اتاق خشتی با ظرفیت‌های متنوع است. اقامت برای تعداد ...
دوستانه کویری سنتی
۳ اتاق تعداد اتاق ۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی ترند کویر اتاق 105 اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی ترند کویر اتاق 105

اقامتگاه بوم گردی ترند کویر دارای هشت باب اتاق خشتی با ظرفیت‌های متنوع است. اقامت برای تعداد ...
خور ترند کویر دوستانه
۲ اتاق تعداد اتاق ۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱۰ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی ترند کویر اتاق 104 اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی ترند کویر اتاق 104

اقامتگاه بوم گردی ترند کویر دارای هشت باب اتاق خشتی با ظرفیت‌های متنوع است. اقامت برای تعداد ...
دوستانه کویری سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی ترند کویر اتاق 103 اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی ترند کویر اتاق 103

اقامتگاه بوم گردی ترند کویر دارای هشت باب اتاق خشتی با ظرفیت‌های متنوع است. اقامت برای تعداد ...
سنتی بوم گردی اصفهان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۸ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی ترند کویر اتاق 102 اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی ترند کویر اتاق 102

اقامتگاه بوم گردی ترند کویر دارای هشت باب اتاق خشتی با ظرفیت‌های متنوع است. اقامت برای تعداد ...
کویری سنتی بوم گردی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق امکان ورود حیوان خانگی صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم‌گردی ترند کویر اتاق 101 اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم‌گردی ترند کویر اتاق 101

اقامتگاه بوم گردی ترند کویر دارای هشت باب اتاق خشتی با ظرفیت‌های متنوع است. اقامت برای تعداد ...
دوستانه کویری سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی کلهر-اتاق شماره 16 اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی کلهر-اتاق شماره 16

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف خواب است. هزینه اقامت برای هر شب هر اتاق ...
دورهمی
۶ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۴۰,۰۰۰ تومان
اقامتگاه بوم گردی کلهر-اتاق شماره 15 اصفهان - خور
۳/۵

اقامتگاه بوم گردی کلهر-اتاق شماره 15

آنتن‌دهی تلفن همراه خوب است. نحوه اقامت به صورت کف خواب است. هزینه اقامت برای هر شب هر اتاق ...
دورهمی
۵ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر