برچسب‌ها :

فیلتر نتایج
بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره سه مازندران - شیرگاه
۳/۵

بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره سه

اقامتگاه بوم گردی کیمه در استان مازندران، منطقه‌ی لفور، روستای سید کلا واقع شده است. کیمه در ...
کلبه جنگلی قیمت مناسب شمال
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره دو مازندران - شیرگاه
۳/۵

بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره دو

اقامتگاه بوم گردی کیمه در استان مازندران، منطقه‌ی لفور، روستای سید کلا واقع شده است. کیمه در ...
کلبه جنگلی قیمت مناسب شمال
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره یک مازندران - شیرگاه
۳/۵

بوم گردی کیمه کلبه یک طبقه شماره یک

اقامتگاه بوم گردی کیمه در استان مازندران، منطقه‌ی لفور، روستای سید کلا واقع شده است. کیمه در ...
کلبه جنگلی قیمت مناسب شمال
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۱۶۵,۰۰۰ تومان
بوم گردی کیمه کلبه دوبلکس شماره سه مازندران - شیرگاه
۳/۵

بوم گردی کیمه کلبه دوبلکس شماره سه

اقامتگاه بوم گردی کیمه در استان مازندران، منطقه‌ی لفور، روستای سید کلا واقع شده است. کیمه در ...
کیمه کلبه جنگلی قیمت مناسب
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۶ نفر حداکثر ظرفیت اتاق پارکینگ امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۲۷۵,۰۰۰ تومان
هتل آپارتمان سما 2 سوئیت 102 هرمزگان - قشم
۳/۵

هتل آپارتمان سما 2 سوئیت 102

هتل آپارتمان سما 2 قشم در سال 1396 افتتاح گردیده و دارای 16 سوئیت مجزا است که در یک ساختمان 4 ...
خانوادگی هتل آپارتمان قشم
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۲۵,۰۰۰ تومان
۳۰%تخفیف
هتل آپارتمان سما 2 سوئیت 101 هرمزگان - قشم
۳/۵

هتل آپارتمان سما 2 سوئیت 101

هتل آپارتمان سما 2 قشم در سال 1396 افتتاح گردیده و دارای 16 سوئیت مجزا است که در یک ساختمان 4 ...
سوئیت هتل آپارتمان قشم
۴ نفر ظرفیت پایه اتاق ۵ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون اینترنت رایگان صبحانه رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۵۲۵,۰۰۰ تومان
۳۰%تخفیف
سرای کاسیان کاشان اتاق 117 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 117

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 117 سرای کاسیان امکان اقامت 2 نفر به صورت ...
کاشان اصفهان هتل
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 116 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 116

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 116 سرای کاسیان دارای یک تخت تک ...
خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۵۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 115 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 115

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 115 سرای کاسیان دارای یک تخت تک ...
خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۱ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۳۲۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 114 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 114

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 114 سرای کاسیان دارای یک تخت دو ...
هتل سرای کاسیان خانوادگی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۹۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 113 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 113

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 113 سرای کاسیان دارای دو تخت تک نفره و یک ...
خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۴ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۸۵۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 112 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 112

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 112 سرای کاسیان دارای سه تخت تک نفره ...
خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۳ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۹۵۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 111 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 111

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 111 سرای کاسیان دارای یک تخت دو ...
خانوادگی سنتی تاریخی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۴۹۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 110 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 110

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 110 سرای کاسیان دارای یک تخت دو ...
سرای کاسیان خانوادگی سنتی
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۳۰,۰۰۰ تومان
سرای کاسیان کاشان اتاق 109 اصفهان - کاشان
۳/۵

سرای کاسیان کاشان اتاق 109

هتل سنتی سرای کاسیان در شهر تاریخی کاشان قرار دارد. اتاق 109 سرای کاسیان دارای دو تخت تک نفره ...
تاریخی کاشان اصفهان
۱ نفر ظرفیت پایه اتاق ۲ نفر حداکثر ظرفیت اتاق تلویزیون پارکینگ اینترنت رایگان امکانات آسایشی امکانات اتاق
جزییات قیمت از شبی
۶۳۰,۰۰۰ تومان
1
موارد بیشتر