سلام. انشاالله که دولت یک فکری بحال جادهای باریک دوطرفه آسفالت خراب بکنه. همه باهم بگین انشاالله