خیلی عالی بود و علاقمند شدم که حتما بعد از کوید ۱۹ یک سفر با دوستانم داشته باشم. البته من در ایران نیستم.