درباره ما

رشد روزافزون صنعت گردشگری، گرایش جامعه امروزی به سفر و پتانسیل های ایران زیبا به اتفاق نیاز به روشهای نوین جهت دسترسی آسان شهروندان به امکانات و خدمات در این حوزه را پررنگ تر ساخته است. هرگاه صحبت از روشهای نوین پیش می آید، ناخودآگاه اینترنت و فضای مجازی به ذهن می رسد. ما نیز با همکاری کارشناسان متخصص در زمینه های گردشگری و فناوری اطلاعات بر آن شدیم، تا پاسخگوی نیاز شهروندان در این حوزه باشیم. در این راستا سایت جاده با تاکید بر اصول حرفه ای، شفافیت و مشتری مداری طراحی و شروع به ارایه خدمات به گردشگران در حوزه رزرواسیون اقامتگاه های گردشگری نموده است.

جاده بستری جهت ارتباط کارآمد میان گردشگران و مالکان اقامتگاه های گردشگری ایجاد می کند و امید دارد از این طریق هم به گردشگران و هم به ارایه دهندگان سودمندی برساند. گردشگران ازدسترسی آسان، قیمتهای مطمئن و بازخورد نظرات دیگر کاربران بهره مند می گردند و مالکان نیز از جذب مشتریان و فضای رقابتی و رونق صنعت بهره می برند.